Tessa Virta uusia julkaisuja!

Tessan sävellykset Suru ja Veranda julkaistu Spotify ym. suoratoistopalveluissa: Veranda to 19.3 https://www.kumina.com/videot/

Suru- singlejulkaisu pe 24.1.20!

Kuuntele Spotifysta tai videotallenne alla studiosessiostamme! Suru päässyt juuri Spotifyssa ”Jazzia Suomesta” – soittolistalle!

Pianisti- laulaja Tessa Virta kävi taltioimassa Magnusborgin Studiolla 13.10.19 orkesterillaan livemusisointiaan, joista samaan aikaan tehtiin videotaltioinnit. Tessan sävellykset Suru, Veranda sekä T. Kärjen Liljankukka tullaan julkaisemaan digitaalisinkkuina vuoden 2020 alkupuoliskolla, ensimmäisenä Suru 24.1.https://www.itavayla.fi/uutiset/porvoolainen-tessa-virta-savelsi-aale-tynnin-koskettavan-runosuomennoksen-6.2.46002.cae6e82edd

Itäväylä 25.1.20 Tessa Virta levytti Aale Tynnin suomennoksen Christina Rossettin runosta.

POR­VOO Aa­le Tyn­nin kos­ket­ta­va suo­men­nos Chris­ti­na Ros­set­tin ru­noon 1800-lu­vul­ta on saa­nut sä­vel­lyk­sen. Suru-ni­mi­sen lau­lun on sä­vel­tä­nyt ja sen myös tul­kit­see le­vyl­lä por­voo­lai­nen pi­a­nis­ti-lau­la­ja Tes­sa Vir­ta. Le­vyl­lä ovat mu­ka­na li­säk­si niin ikään por­voo­lai­set rum­pa­li Kepa Ket­tu­nen ja kont­ra­ba­sis­ti Ol­li Peu­hu sekä ki­ta­ris­ti Pe­ter Eng­berg. Suru-sing­le jul­kais­tiin 24.1.

– Is­tah­din mie­he­ni Ol­lin kans­sa käy­dyn pie­nen rii­dan päät­teek­si flyy­ge­lin ää­ren, jon­ka pääl­lä oli Aa­le Tyn­nin ru­no­suo­men­nok­sia. Kos­ket­ta­va runo osui sil­mää­ni ja aloin ta­pail­la sä­ve­liä, jot­ka tu­li­vat kuin it­ses­tään nuot­ti­pa­pe­ril­le, ker­too Tes­sa Vir­ta.

– Toi­saal­ta mie­les­sä­ni on jo jon­kin ai­kaa pyö­ri­nyt kuo­le­ma, kun al­kaa van­he­ta ja lä­hel­tä on pois­tu­nut ys­tä­viä ja su­ku­lai­sia. Myös omat lap­set­kin muut­ta­neet vas­ti­kään pois ko­toa, mikä on he­rät­tä­nyt mo­nia aja­tuk­sia men­nees­tä ja tu­le­vas­ta, Vir­ta jat­kaa.

Tes­sa Vir­ta on mu­siik­ki­a­lan mo­ni­tai­tu­ri, joka val­mis­tui Si­be­lius-Aka­te­mi­an Jazz-osas­tol­ta mu­sii­kin mais­te­rik­si vuon­na 2006. Hän on esiin­ty­nyt vuo­sien saa­tos­sa omien yh­ty­ei­den­sä li­säk­si muun mu­as­sa Ta­pa­ni Kan­san sekä Jari Sil­lan­pään ko­koon­pa­nois­sa.

Upeat eturivin muusikot studiolla kanssamme: Kepa Kettunen rummut, Peter Engberg kitara, Olli Peuhu kontrabasso ja Tessa Virta laulu ja piano. Kiitos F- Musiikille, jonka kautta saimme studioon Bösendorf flyygelin sekä testiin Yamaha CP88.

Äänitys ja miksaus: Marko Kataja

Film & Edit: One man show Joppe Hasselman

Suru- single 24.1
Tessa Virta veranda
Veranda- single 19.3